3o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ YACHTING 2024

To πανελλήνιο συνέδριο Yachting δίνει έμφαση στο να αποτελέσει το εργαλείο συσπείρωσης του κλάδου του Yachting  Επίσης στοχεύει στην καινοτομία, την ενημέρωση και την εκπαίδευση, αναδεικνύοντας και υποστηρίζοντας την ανάπτυξιακή πορεία της βιομηχανίας αυτής.

Απευθύνεται στους επαγγελματίες της βιομηχανίας του Yachting  της χώρας μας και προσελκύει επαγγελματίες, θεσμικούς παράγοντες του κλάδου, καθώς και εκπαιδευτικά ιδρύματα,, ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν στον κλάδο και ιδιοκτήτες σκαφών.

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ FORUM

YACHTS

Θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες μηχανοκίνητων σκαφών, τους διαχειριστές, τα πληρώματα και τις εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτά.

SAILING BOATS / CATAMARANS

Θέματα που αφορούν τους ιδιοκτήτες ιστιοπλοικών σκαφών όλων των κατηγοριών, άνευ πληρώματος ή με πλήρωμα, τους διαχειριστές αυτών και τις προοπτικές εξέλιξης του κλάδου.

MARINAS

  • Διαχείριση, εξέλιξη, ανάπτυξη Μαρινών.
  • Παρεχόμενες υπηρεσίες
  • Αναπτυξιακές προοπτικές
  • Συστήματα αυτοματοποίησης και εκσυγχρονισμού

BROKERS & PROFESSIONALS

Θέματα που απασχολούν τους εργαζομένους και επαγγελματίες του κλάδου

YACHT BUILDING / REPAIR / REFIT / DESIGN / SHIPYARDS

  • Ναυπήγηση σκαφών στην χώρα
  • Συντήρηση και επισκευή
  • Ανακατασκευή και ανακαίνιση σκαφών
  • Design σκαφών και σχεδιασμός

Tο συνέδριο τελείται υπό την αιγίδα των υπουργείων Τουρισμού και Ναυτιλίας, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
• Εφαρμογή νέου νομοσχεδίου.
• Ναυλώσεις επαγγελματικών σκαφών εντός Ελλάδας με βάση τη σημαία τους.
• Ηλεκτρονική πλατφόρμα.
• Πώς συντελούν οι φορείς του yachting στην ανάπτυξή του, προτάσεις και δράσεις.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Golf Privé - @ FOYER MANOR HOUSE GOLF PRIVE

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
• Σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης υποδομών.
• Πόσες θέσεις μπορεί και απαιτείται να έχει η χώρα.
• Ταμείο ανάκαμψης, επενδύσεις στις μαρίνες, συμπερίληψη υποδομών και προώθησης θαλάσσιου τουρισμού.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Golf Privé - @ COLONIAL RESTAURANT GOLF PRIVE

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
• Θαλάσσιος Τουρισμός.
• Επένδυση & ROI, MYBA, HYBA.
• Σχέσεις με Brokers και πληρώματα.
• Προτάσεις ανάπτυξης στην Ελλάδα.
• Γιατί οι μεγάλες εταιρείες επέλεξαν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και ποια εξέλιξη μπορούν να φέρουν στο Ελληνικό Yachting;
• Τι θετικό βλέπουμε για το μέλλον του yachting στην Ελλάδα;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
• Εκπαιδευτικά προγράμματα για ενδιαφερόμενους.
• Απαιτούμενες δεξιότητες και τρόποι εξεύρεσης και προσέλκυσης προσωπικού.
• Αλλαγή καριέρας και μεταπήδηση στον χώρο του yachting.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Golf Privé - @ FOYER MANOR HOUSE GOLF PRIVE

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
• Σωστοί τρόποι προώθησης μέσω ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
• Πώς τα ναυτικά σαλόνια συντελούν στην προώθηση και ανάπτυξη της αγοράς.
• Νέα εργαλεία εξωστρέφειας.
• Πώς λειτουργεί το έντυπο σήμερα;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
• Διαχείριση αποβλήτων.
• Yacht recycling.
• Ανάπτυξη περιβαλλοντικών εφαρμογών.
• Θαλάσσιος πλούτος και ανάδειξη/καταστροφή αυτού.
• Κλιματική αλλαγή

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
• Συστήματα ασφαλείας και παρακολούθησης.
• Πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων – διαρροών.
• Νομική κάλυψη.
• Νηογνώμονες / Ασφαλίσεις.
• Τι κάνει ένα Ασφαλιστήριο σκάφους ξεχωριστό. Τι επιλογές έχει ένας πλοιοκτήτης;
• Πώς μεταλλάσσεται / προσαρμόζεται η αγορά στις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου;
• Πως η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον συγκεκριμένο κλάδο;
• Ποιες οι τάσεις και οι προοπτικές και οι κίνδυνοι που βλέπουν οι ασφαλιστές στην ελληνική αγορά.
• Ειδικοί κίνδυνοι.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
• Νέα νομοθεσία, νέες προοπτικές/Αναγέννηση ναυπηγικού κλάδου;
• Ελλείψεις – εκπαίδευση εξειδικευμένου προσωπικού/συνεργείων.
• Επενδύσεις σε ναυπήγηση σκαφών.
• Yacht Building, Design & Refit.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Golf Privé - @ FOYER MANOR HOUSE GOLF PRIVE

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
• Ίδρυση ΝΕΠΑ.
• Χρηματοδοτικά εργαλεία – Δανειοδότηση – ΕΣΠΑ.
• Επιλογή συμφέρουσας εταιρικής μορφής και σχήματος.
• Ευρωπαϊκοί πόροι – διαθέσιμα προγράμματα.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:

Golf Privé - @ COLONIAL RESTAURANT GOLF PRIVE

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
• Leadership.
• Διάδοχη κατάσταση από γονείς σε παιδιά.
• Είναι οι γυναίκες καλύτερες πωλήτριες;

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ:
• Δημιουργικά προγράμματα διακοπών.
• Διασύνδεση με δραστηριότητες/τουριστικά και τοπικά προϊόντα.
• Ανάπτυξη και προώθηση προορισμών ως προορισμοί yachting.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ:

Golf Privé - @ COLONIAL RESTAURANT GOLF PRIVE

Event Details