ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2024

Κάντε την εγγραφή σας τώρα

Κάντε την εγγραφή σας τώρα

*Πολιτική Ακύρωσης:
Σε περίπτωση επιθυμίας ακύρωσης εισιτηρίου, ισχύουν τα παρακάτω:
•Ακύρωση έως τις 8 Ιανουαρίου 2024: Επιστροφή του 80% του κόστους του εισιτηρίου, μετά το τέλος του Συνεδρίου.
•Ακύρωση από τις 9 Ιανουαρίου 2024 και μετά: Το ποσό δεν επιστρέφεται.
**Η είσοδος των συνέδρων στην αίθουσα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου. Στην αίθουσα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, οι επιτρεπόμενοι σύνεδροι και τεχνικό προσωπικό.

Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.