ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΣΕΤΕ), ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΣΤ), ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Γιώργος Βερνίκος έχει έντονη επιχειρηματική και κοινωνική δραστηριότητα.  Ασχολείται επαγγελματικά κυρίως με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού. Είναι μέλος σειράς Οργανώσεων και Επιμελητηρίων. Είναι Πρόεδρος της VERNICOS YACHTS, εταιρείας που ιδρύθηκε το 1975 και είναι πρωτοπόρα στον τομέα του θαλάσσιου ελληνικού τουρισμού.  

Είναι Πρόεδρος της εταιρείας VERINA, που ειδικεύεται σε μικρά ξενοδοχεία στη Σίφνο. Είναι Γενικός Γραμματέας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΣΕΤΕ). Είναι Επίτιμος Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΣΤ)  Μετέχει στη Διοίκηση του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και της ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Eπίτιμος Πρόεδρος). Είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Γραφείου της GREENPEACE. Έχει διατελέσει Πρόεδρος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Οκτώβριος 2015- Φεβρουάριος 2021). 

Από τον Οκτώβριο 2020 συμμετέχει ως εκπρόσωπος του τουρισμού στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Photos