ΒΟΥΛΟΥΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Speaker Details
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ