ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ SQLEARN

Ο Σπύρος Γκούμας είναι μαθηματικός που ξεκίνησε από το χώρο της εκπαίδευσης και ένας από τους πρωτεργάτες της εισαγωγής των νέων τεχνολογιών σε αυτήν. Ίδρυσε την SQLearn το 2006, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία του στην υλοποίηση και διαχείριση έργων στον τομέα της συμβατικής, της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Έχει εκπονήσει ερευνητικά και μελετητικά έργα για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της ενσωμάτωσης του e-learning στην εκπαιδευτική πρακτική και είναι μέλος σημαντικών οργανώσεων στον τομέα της εκπαίδευσης.

Photos