ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΣΗ

SGS SA INDUSTRIES & ENVIRONMENT, MARINE FIELD MONITORING SERVICES EAME BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER

Η Ζαχαροπούλου Έρση, τα τελευταία 10 χρόνια σχεδιάζει, εφαρμόζει και προωθεί προγράμματα επιθεώρησης και εργαστηριακών δοκιμών για την περιβαλλοντική συμμόρφωση της ναυτιλιακής βιομηχανίας, σύμφωνα με τις τοπικές και Διεθνείς Συμβάσεις της Θαλάσσιας Πολιτικής για τη διατήρηση και προστασία της μπλε Οικονομίας. Κατέχει τη θέση Europe, Africa and Middle East Business Development Manager στον τομέα Marine Field Services & Monitoring της SGS Group, Γενεύης.

Εκτός από τον τομέα της Ναυτιλίας, από το 2005, έχει απασχοληθεί ως Περιβαλλοντικός Σύμβουλος και Μελετητής σε Μεταλλευτικά και Μεταλλουργικά Έργα, έργα ΑΠΕ και έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ΕΜΠ, Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών, και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στα Συστήματα Αυτοματισμού & Ρομποτικής, ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα παρακολούθησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με σύγχρονα εργαλεία για την προστασία του περιβάλλοντος (νευρωνικά δίκτυα και μηχανική μάθηση) στην Ευρώπη.

Photos