ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΜΑΡΙΑ

FLISVOS MARINA ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Υπεύθυνη Συστημάτων Διαχείρισης με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρίας στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία. 

Ειδικευμένη στη Διαχείριση Επικίνδυνων και μη Επικίνδυνων αποβλήτων, Εκθέσεις ESG, Νομοθεσία, Σχέδια Αντιμετώπισης Κινδύνων και Εκτάκτων Αναγκών, Ασφάλεια και Υγεία στο χώρο εργασίας και άλλα συναφή θέματα. 

Πιστοποιημένη Εσωτερική Επιθεωρήτρια για τα Συστήματα Διαχείρισης ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018.

Photos