ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ

SHIPYARD MANAGER, HEAD OF YACHTING DIVISION

2010–Σήμερα SPANOPOULOS GROUP OF COMPANIES

Νέα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε

Διευθυντής Ναυπηγείου Περάματος – Επικεφαλής Τομέα υπηρεσιών Θαλαμηγών

• Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών και στρατηγικού σχεδιασμού ναυπηγείου

• Σχεδιασμός και εφαρμογή εμπορικής πολιτικής ναυπηγείου

• Καθημερινή παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών που εκτελούνται στα σκάφη αναψυχής

• Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών κοστολόγησης

• Διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου καθώς και εξασφάλιση χρόνου ολοκλήρωσης εργασιών

• Παρακολούθηση και ανάλυση τάσεων της εγχώριας αλλά και της παγκόσμιας ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας θαλαμηγών

• Οργάνωση και Συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις

2009-2010 HELLENIC WEB DESIGNERS

Ιδρυτής – Διευθύνων Σύμβουλος

• Ιδρυτής και επικεφαλής εταιρίας κατασκευής ιστοσελίδων

2007-2009 SIMEONIDES LOGISTIC GROUP OF COMPANIES

AMES S.A

Προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης

• Οικονομική ανάλυση και υποβολή οικονομικών αναφορών στην Ανώτατη Διεύθυνση και στους μετόχους

2006-2007 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε

Οικονομικός Αναλυτής

• Οικονομική ανάλυση και υποβολή οικονομικών αναφορών στην Ανώτατη Διεύθυνση

2001–2006 LAMDA DEVELOPMENT S.A LAMDA SHIPYARDS AND MARINE SERVICES S.A

Κοστολόγος

• Κοστολογικός Έλεγχος εργασιών και υπηρεσιών των έργων

• Συμμετοχή στην κατάρτιση των οικονομικών αναφορών του ναυπηγείου

• Παρακολούθηση εργασιών

• Σύνταξη κοστολογικών αναφορών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Πτυχίο Bachelor (BA HONS BUSINESS)

ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY

CAMBRIDGE

UNITED KINGDOM

Photos