ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Speaker Details
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ