ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Photos