ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

HUMAN CAPITAL ARCHITECT | CO-FOUNDER OF MYPHILO HOSPITALITY & YACHTING

Στα 22 χρόνια εργασιακής εμπειρίας η Χρυσούλα Β. Πατρικίου έχει να επιδείξει επαγγελματική δραστηριότητα σε πλήθος ευρωπαϊκών χωρών, αποκομίζοντας σημαντική εμπειρία σε πολυεθνικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα εργασίας. Είναι ένα έμπειρο Στέλεχος Επιχειρήσεων με εκτενή γνώση των πτυχών της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ιστορικό εργασιακής απόδοσης στη Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου.

Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (BSc) και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προτύπων ποιότητας. Είναι Founder της Potentia World, Co-Founder of MyPHILO Hospitality & Yachting και Partner-Advisor Corporate Sustainability & Organizational Culture στη Valcon Group. Η Χρυσούλα εμπνέεται από τον άνθρωπο, δημιουργεί και σχεδιάζει λύσεις με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Photos