ΠΟΛΕΜΗ ΤΖΙΝΑ

Speaker Details
  • BWA GREECE - BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTOR
    ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
    ΜΕΛΟΣ ΔΣ ΕΒΕΠ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ