ΠΡΕΚΕΖΕ ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ

Speaker Details
  • ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛOΓΟΣ, ΜΑ ΕΝEΡΓΕΙΑ & ΠΕΡΙΒAΛΛΟΝ LIFE AND EXECUTIVE COACH ΤΑΜΊΑΣ ΔΣ WISTA HELLAS