ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ – ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Ο Δρ. Γεώργιος Ρεμούνδος είναι διπλωματούχος ναυπηγός – μηχανολόγος μηχανικός Ε.Μ.Π., με μεταπτυχιακό (MSc) στη διασφάλιση ποιότητας, και διδάκτωρ του Τμήματος ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει απασχοληθεί σε διάφορες θέσεις ευθύνης στον χώρο της ναυτιλιακής βιομηχανίας, στη ναυτιλιακή εκπαίδευση καθώς και στο υπουργείο ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής.

Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής και διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μέλος του εργαστηρίου διοίκησης ναυτιλιακών και λιμενικών επιχειρήσεων, με ερευνητικά ενδιαφέροντα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις θαλάσσιες μεταφορές, στη βιώσιμη γαλάζια οικονομία και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος καθώς και στη διατήρηση της ναυτικής κληρονομιάς. Είναι Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος, μέλος του T.E.E, του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων και του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων.

Photos