ΣΤΕΛΛΙΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Speaker Details
  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ