ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ E.Π.E.Σ.T. – ΕΝΩΣΗ  ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ  LL.M, GREEK MEMBER M.Y.B.A. E.U. LEGAL CONSORTIUM

Photos