ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Speaker Details
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ