ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

CEO ΤΗΣ UPYACHTING MANAGEMENT PLC.

Ο Θεόδωρος Χουλιάρας είναι Ναυτιλιακός Οικονομολόγος, με μακρόχρονη εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματιστηριακό τομέα, στα Corporate Finance και στις δομημένες συμφωνίες συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πρώην τραπεζίτης στις τράπεζες CITIBANK, HSBC και EUROBANK και χρηματιστής μετοχών σε βρετανικά και ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.


Είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Upyachting Management Plc, μιας εταιρείας διαχείρισης σκαφών αναψυχής εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (www. Upyachtng. eu), καθώς και ο πρόεδρος της UPoilTankers INC (www. UPoilTankers. com)

Τον Μάρτιο του 2011 ίδρυσε στο Λονδίνο το INSTITUTE OF MARITIME & ECONOMIC STRATEGY, (www. instimarec. eu ), όπου από τον Μάρτιο του 2013 έως τον Ιούνιο του 2022 ήταν πρόεδρος της διευθύνουσας επιτροπής.

Photos