ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

YACHT INSURANCE MANAGER ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ NATIONAL INSURANCE BROKERS S.A.

Είναι κάτοχος BSc in Maritime Business (Plymouth University), καθώς και κάτοχος LLM in Maritime Law (Plymouth University). 

Είναι κάτοχος των πιστοποιήσεων Α’ και Δ’ της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ εργάστηκε ως ασφαλιστικός διαμεσολαβητής από το 2011 ως το 2018, οπότε και έγινε μέλος της ομάδας της εταιρείας National Insurance Brokers S.A..

Από το 2019 προΐσταται του τμήματος ασφάλισης σκαφών αναψυχής, ενώ σε καθημερινή βάση, ασχολείται κυρίως με τη λήψη/αξιολόγηση προσφορών ασφάλισης καθώς και τη διαχείριση ζημιών. 

Παράλληλα, συνεχίζει τις σπουδές, προκειμένου να λάβει πτυχίο LLB Law (London Metropolitan University).

Photos