ΧΗΝΑΚΗΣ ΓΛΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & MANAGING DIRECTOR INSB CLASS

Ο Παντελής Χηνάκης Γλάρας είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Νηογνωμονικού Οργανισμού, INSB Class.

Με  πάνω από είκοσι επτά χρόνια εμπειρίας στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία, με ιδιαίτερη έμφαση σε νηογνωμονικές δραστηριότητες και κατάταξη πλοίων, διαθέτει ισχυρό επιχειρηματικό υπόβαθρο σε διεθνή, πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα και κατανόηση των περίπλοκων και μεταβαλλόμενων προτύπων της διεθνούς Ναυτιλιακής Βιομηχανίας.

Είναι κάτοχος πτυχιούχος Διοίκησης από το Henley Management College, London-U.K καθώς και διπλώματος στα Συστήματα Ποιότητας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ποιότητας & την Ελβετική Ένωση για την Ποιότητα.

Είναι επίσης μέλος του International Propeller Club των Ηνωμένων Πολιτειών, Port of Piraeus.

Photos