ΧΩΜΑΤΑ ΜΑΡΓΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ MJUR OXON

Είμαι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, Τμήμα Νομικό, με δίπλωμα ευρωπαϊκών σπουδών από το Πανεπιστήμιο Robert Schuman του Στρασβούργου, μεταπτυχιακές σπουδές στο χώρο του εμπορικού και ναυτικού δικαίου από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μέλος συνεργαζόμενο της Ενώσεως Διακανονιστών Αβαριών του Λονδίνου, με σπουδές σε θέματα  Executive Leadership και Sustainability από το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και σε Νegotiation and Leadership από το Πανεπιστήμιο του Harvard. Επίσης είμαι μέλος της WISTA HELLAS .

Μετά τις σπουδές μου συνεργάστηκα με γνωστά δικηγορικά γραφεία της Αθήνας και του Πειραιά, με εξειδίκευση σε θέματα εμπορικού και ναυτικού δικαίου, παρείχα νομικές συμβουλές στο χώρο του γιώτινγκ, σε μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία στην Ελλάδα και στη Margetis Maritime Consuting. Tα τελευταία δεκαοκτώ χρόνια δραστηριοποιούμαι στον τομέα της ενέργειας, ως νομικός σύμβουλος σε οντότητες του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Photos