ΚΡΕΜΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Τ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο Γιώργος Κρεμλής είναι Διευθυντής ε.τ. της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και υπό την ιδιότητα αυτή έχει ασκήσει και καθήκοντα εντεταλμένου για θέματα κυκλικής οικονομίας και νησιωτικότητας. Είναι μέλος του περιβαλλοντικού και κοινωνικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) καθώς και μέλος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) του οποίου προεδρεύει το Ινστιτούτο κυκλικής οικονομίας και κλίματος. Είναι επίσης πρέσβης του EPLO στη Βουλγαρία. 

Είναι Πρόεδρος του Bureau της Σύμβασης Espoo (UNECE) και προέδρευσε στη Διάσκεψη των Μερών  (MOP) το Δεκέμβριο του 2020. Επανεξελέγη Πρόεδρος για την περίοδο 2021-2023. Είναι επίσης πρόεδρος και συντονιστής της ελληνικής πρωτοβουλίας σε επίπεδο ΟΗΕ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μνημείων της φύσης από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Ο Γιώργος Κρεμλής διετέλεσε μέχρι πρόσφατα Σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδος σε θέματα ενέργειας, κλίματος, περιβάλλοντος και κυκλικής οικονομίας. 

Photos