ΠΑΤΡΙΚΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

HUMAN CAPITAL ARCHITECT 

Στα 23 χρόνια της εργασιακής της διαδρομής, η Χρυσούλα Β. Πατρικίου δραστηριοποιήθηκε επαγγελματικά στο κλάδο της Πολιτικής Αεροπορίας, σε πλήθος ευρωπαϊκών χωρών, αποκομίζοντας έτσι σημαντική εμπειρία σε πολυεθνικά και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα εργασίας. Είναι ένα έμπειρο Στέλεχος Επιχειρήσεων με εκτενή γνώση της ανθρώπινης συμπεριφοράς και ιστορικό εργασιακής απόδοσης στη Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου. Είναι κάτοχος πτυχίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (BSc) και διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προτύπων ποιότητας. Είναι Founder της Potentia World, Co-Founder MyPHILO Hospitality & Yachting και Partner-Advisor Corporate Sustainability & Organizational Culture στη Valcon Group. Η Χρυσούλα εμπνέεται από τον άνθρωπο, δημιουργεί και σχεδιάζει λύσεις για την ενδυνάμωση και εξέλιξη του ανθρώπου.

Photos