ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΤΕ) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ)

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΕΠΕΣΤ)

ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Γιώργος Βερνίκος έχει έντονη επιχειρηματική και κοινωνική δραστηριότητα.  

Ασχολείται επαγγελματικά κυρίως με την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.  Είναι μέλος σειράς Οργανώσεων και Επιμελητηρίων.

• Είναι Πρόεδρος της VERNICOS YACHTS, εταιρείας που ιδρύθηκε το 1975 και είναι πρωτοπόρα στον τομέα του θαλάσσιου ελληνικού τουρισμού. 

• Είναι Πρόεδρος της εταιρείας VERINA, που ειδικεύεται σε μικρά ξενοδοχεία στη Σίφνο.

• Είναι Γενικός Γραμματέας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ(ΣΕΤΕ) και Πρόεδρος του Ινστιτούτου του ΣΕΤΕ (ΙΝΣΕΤΕ)

• Μετέχει στη Διοίκηση του ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και της ΕΝΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Eπίτιμος Πρόεδρος).

• Είναι Επίτιμος Πρόεδρος του Ελληνικού Γραφείου της GREENPEACE.

• Έχει διατελέσει Πρόεδρος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Οκτώβριος 2015- Φεβρουάριος 2021).  Από τον Οκτώβριο 2020 συμμετέχει ως εκπρόσωπος του τουρισμού στην ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

Photos