ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2024

 • Παραχώρηση χώρου για stand/γκισέ στο χώρο υποδοχής για διανομή προωθητικού υλικού της χορηγού εταιρείας.
 • Ψηφιακό περίπτερο στο περιβάλλον του Virtual Attendance του Συνεδρίου.
 • Δισέλιδη παρουσίαση στην ειδική έκδοση «Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting” εφημερίδα. (*Με την προϋπόθεση ότι η χορηγία έχει κλειστεί το αργότερο έως τις 31/10/2023. Το ίδιο deadline ισχύει και για την αποστολή του απαιτούμενου υλικού.)
 • Μονοσέλιδη διαφημιστική καταχώρηση στην ειδική έκδοση «Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting” εφημερίδα. (*Με την προϋπόθεση ότι η χορηγία έχει κλειστεί το αργότερο έως τις 31/10/2023. Το ίδιο deadline ισχύει και για την αποστολή του απαιτούμενου υλικού.)
 • Παρουσίαση εταιρικού βίντεο 2’ σε οθόνη του Συνεδρίου.
 • Παρουσίαση της χορηγού εταιρείας μέσω Newsletter.
 • Προβολή λογοτύπου στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
 • Αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).
 • Απόδοση ευχαριστιών στην έναρξη και λήξη του συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας σε banner με όλους τους χορηγούς.
 • Τρεις (3) Προσκλήσεις για το Συνέδριο και δύο (2) extra για το Cocktail Party που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη του Συνεδρίου . Η κάθε πρόσκληση είναι ατομική.
 • Προσθήκη έντυπου προωθητικού υλικού της εταιρείας σας στην τσάντα του συνεδρίου.

10.000€

 • Παραχώρηση χώρου για stand/γκισέ στο χώρο υποδοχής για διανομή προωθητικού υλικού της χορηγού εταιρείας.
 • Ψηφιακό περίπτερο στο περιβάλλον του Virtual Attendance του Συνεδρίου.
 • Δισέλιδη Παρουσίαση σαλόνι στην ειδική έκδοση «Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting” εφημερίδα. (*Με την προϋπόθεση ότι η χορηγία έχει κλειστεί το αργότερο έως τις 31/10/2023. Το ίδιο deadline ισχύει και για την αποστολή του απαιτούμενου υλικού.)
 • Παρουσίαση της χορηγού εταιρείας μέσω Newsletter.
 • Προβολή λογοτύπου στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
 • Αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).
 • Απόδοση ευχαριστιών στην έναρξη του συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας σε banner με όλους τους χορηγούς.
 • Τρεις (3) Προσκλήσεις για το Συνέδριο και δύο (2)extra για το Cocktail Party που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Η κάθε πρόσκληση είναι ατομική.
 • Προσθήκη έντυπου προωθητικού υλικού της εταιρείας σας στην τσάντα του συνεδρίου.

6.000€

 • Παραχώρηση χώρου για stand/γκισέ στο χώρο υποδοχής για διανομή προωθητικού υλικού της χορηγού εταιρείας.
 • Ψηφιακό περίπτερο στο περιβάλλον του Virtual Attendance του Συνεδρίου.
 • Μονοσέλιδη παρουσίαση εταιρείας ή ατόμου στην ειδική έκδοση «Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting” εφημερίδα. (*Με την προϋπόθεση ότι η χορηγία έχει κλειστεί το αργότερο έως τις 31/10/2023. Το ίδιο deadline ισχύει και για την αποστολή του απαιτούμενου υλικού.)
 • Στατική Προβολή φωτογραφίας-διαφήμισης.
 • Παρουσίαση της χορηγού εταιρείας μέσω Newsletter.
 • Προβολή λογοτύπου στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
 • Αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).
 • Απόδοση ευχαριστιών στην έναρξη του συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας σε banner με όλους τους χορηγούς.
 • Δύο (2) Προσκλήσεις για το Συνέδριο και δύο (2)extra για το Cocktail Party που θα ακολουθήσει μετά τη λήξη του Συνεδρίου. Η κάθε πρόσκληση είναι ατομική.
 • Προσθήκη έντυπου προωθητικού υλικού της εταιρείας σας στην τσάντα του συνεδρίου.

4.500€

 • Καταχώρηση 1/4 στην ειδική έκδοση «Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting” εφημερίδα. (*Με την προϋπόθεση ότι η χορηγία έχει κλειστεί το αργότερο έως τις 31/10/2023. Το ίδιο deadline ισχύει και για την αποστολή του απαιτούμενου υλικού.)
 • Παρουσίαση της χορηγού εταιρείας μέσω Newsletter.
 • Προβολή λογοτύπου στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.
 • Αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media).
 • Απόδοση ευχαριστιών στην έναρξη του συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας σε banner με όλους τους χορηγούς.
 • Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στο περιβάλλον του Virtual Attendance του Συνεδρίου.
 • Προσθήκη έντυπου προωθητικού υλικού της εταιρείας σας στην τσάντα του συνεδρίου.

1.200€

 • Τσάντες / 400 τεμάχια– 2.500,00€ Η συνεδριακή τσάντα θα φέρει το λογότυπο του συνεδρίου καθώς και το λογότυπο του χορηγού.
 • Lanyards / 400 τεμάχια – 700,00€ Τα lanyards θα φέρουν το λογότυπο του συνεδρίου καθώς και το λογότυπο του χορηγού.
 • Micro Chargers (Table Power banks) / 20 τεμάχια – 1.000,00€ Τα Micro Chargers θα φέρουν το λογότυπο του συνεδρίου καθώς και το λογότυπο του χορηγού.
 • Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε: Trinity Events | 210 4616600 | 700, events@trinityevents.gr
Σημείωση: Οι ως άνω τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο Φ.Π.Α.
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.