ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 2025

 • Τρισέλιδο αφιέρωμα σε μορφή παρουσίασης στην έντυπη ειδική έκδοση «Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting» εφημερίδα, με απαραίτητη προϋπόθεση αποστολής του υλικού το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Το υλικό πρέπει να σταλεί υπό την συγκεκριμένη μορφή: Κείμενο 1.000 λέξεων μόνο στα ελληνικά και 15 φωτογραφίες με διάσταση η μεγαλύτερη πλευρά της φωτογραφίας να είναι τουλάχιστον 30cm / Ανάλυση: 300dpi. Η εφημερίδα θα αναρτηθεί και στο site του Συνεδρίου. Στην περίπτωση κλεισίματος χορηγίας μετά την 1η Νοεμβρίου 2024, ο Χορηγός θα προβληθεί μόνο στην ηλεκτρονική εφημερίδα που θα αναρτηθεί στο site του Συνεδρίου.
 • Προβολή εταιρικού βίντεο 2’ σε οθόνη του Συνεδρίου, με απαραίτητη προϋπόθεση αποστολής του βίντεο το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024, υπό την συγκεκριμένη μορφή: Μορφή αρχείων: .mp4 ή .mov / Ratio: 16:9 / Διαστάσεις: 1920x1080 HD / Ανάλυση: Full HD
 • Προβολή της χορηγού εταιρείας μέσω των Newsletters που θα σταλούν από το Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting, κατά την διάρκεια των μηνών προετοιμασίας του Συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου στο site του Συνεδρίου. Το λογότυπο της εταιρείας πρέπει να σταλεί υπό την συγκεκριμένη μορφή: Μορφή αρχείου: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi
 • Αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) του Πανελληνίου Συνεδρίου Yachting, κατά την διάρκεια των μηνών προετοιμασίας του Συνεδρίου.
 • Απόδοση ευχαριστιών στην έναρξη, λήξη αλλά και στο Cocktail Party, από την παρουσιάστρια του Συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στο Publicity Banner του Συνεδρίου με όλους τους χορηγούς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σταλεί το λογότυπο το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024 υπό την συγκεκριμένη μορφή: Μορφή αρχείου: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi
 • Τέσσερις (4) δωρεάν προσκλήσεις για παρακολούθηση του Συνεδρίου και τέσσερις (4) δωρεάν προσκλήσεις για συμμετοχή στο Cocktail Party του Συνεδρίου. Η κάθε πρόσκληση είναι ατομική και δεν μεταβιβάζεται. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε τα ονόματα το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2025. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθούν παραπάνω άτομα, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε την εγγραφή τους/πληρωμή μέσω του site του Συνεδρίου.
 • Προσθήκη έντυπου προωθητικού υλικού της εταιρείας σας στην τσάντα του Συνεδρίου. Το έντυπο προωθητικό υλικό της χορηγού εταιρείας θα πρέπει να το παραδώσει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 και ώρες 10:00 – 13:00 στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, η ίδια χορηγός εταιρεία και θα τα απομακρύνει από τον χώρο αμέσως μετά το τέλος του Συνεδρίου με δική της ευθύνη. Η διοργάνωση και ο χώρος διεξαγωγής, δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής/απώλειας.
 • Info desk με το logo του χορηγού, στον χώρο υποδοχής, για διανομή έντυπου προωθητικού υλικού της χορηγού εταιρείας. Το έντυπο προωθητικό υλικό της χορηγού εταιρείας θα πρέπει να τα παραδώσει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 και ώρες 10:00 – 13:00 στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, η ίδια χορηγός εταιρεία και θα τα απομακρύνει από τον χώρο αμέσως μετά το τέλος του Συνεδρίου με δική της ευθύνη. Η διοργάνωση και ο χώρος διεξαγωγής, δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής/απώλειας. Σημειώστε ότι στην περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε άτομο/α στο Info desk κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα πρέπει να το/τα υπολογίσετε είτε στις δωρεάν προσκλήσεις που σας παρέχουμε, είτε να κάνετε εγγραφή/πληρωμή μέσω του site του Συνεδρίου.
 • Δεν θα επιτρέπονται banners των χορηγών στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

10.000€

 • Δισέλιδο αφιέρωμα σε μορφή παρουσίασης στην έντυπη ειδική έκδοση «Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting» εφημερίδα, με απαραίτητη προϋπόθεση αποστολής του υλικού το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Το υλικό πρέπει να σταλεί υπό την συγκεκριμένη μορφή: Κείμενο 800 λέξεων μόνο στα ελληνικά και 15 φωτογραφίες με διάσταση η μεγαλύτερη πλευρά της φωτογραφίας να είναι τουλάχιστον 30cm / Ανάλυση: 300dpi. Η εφημερίδα θα αναρτηθεί και στο site του Συνεδρίου. Στην περίπτωση κλεισίματος χορηγίας μετά την 1η Νοεμβρίου 2024, ο Χορηγός θα προβληθεί μόνο στην ηλεκτρονική εφημερίδα που θα αναρτηθεί στο site του Συνεδρίου.
 • Προβολή εταιρικού βίντεο 2’ σε οθόνη του Συνεδρίου, με απαραίτητη προϋπόθεση αποστολής του βίντεο το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024, υπό την συγκεκριμένη μορφή: Μορφή αρχείων: .mp4 ή .mov / Ratio: 16:9 / Διαστάσεις: 1920x1080 HD / Ανάλυση: Full HD
 • Προβολή της χορηγού εταιρείας μέσω των Newsletters που θα σταλούν από το Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting, κατά την διάρκεια των μηνών προετοιμασίας του Συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου στο site του Συνεδρίου. Το λογότυπο της εταιρείας πρέπει να σταλεί υπό την συγκεκριμένη μορφή: Μορφή αρχείου: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi
 • Αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) του Πανελληνίου Συνεδρίου Yachting, κατά την διάρκεια των μηνών προετοιμασίας του Συνεδρίου.
 • Απόδοση ευχαριστιών στην έναρξη, λήξη αλλά και στο Cocktail Party, από την παρουσιάστρια του Συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στο Publicity Banner του Συνεδρίου με όλους τους χορηγούς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σταλεί το λογότυπο το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024 υπό την συγκεκριμένη μορφή: Μορφή αρχείου: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi
 • Τρεις (3) δωρεάν προσκλήσεις για παρακολούθηση του Συνεδρίου και τρεις (3) δωρεάν προσκλήσεις για συμμετοχή στο Cocktail Party του Συνεδρίου. Η κάθε πρόσκληση είναι ατομική και δεν μεταβιβάζεται. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε τα ονόματα το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2025. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθούν παραπάνω άτομα, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε την εγγραφή τους/πληρωμή μέσω του site του Συνεδρίου.
 • Προσθήκη έντυπου προωθητικού υλικού της εταιρείας σας στην τσάντα του Συνεδρίου. Το έντυπο προωθητικό υλικό της χορηγού εταιρείας θα πρέπει να το παραδώσει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 και ώρες 10:00 – 13:00 στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, η ίδια χορηγός εταιρεία και θα τα απομακρύνει από τον χώρο αμέσως μετά το τέλος του Συνεδρίου με δική της ευθύνη. Η διοργάνωση και ο χώρος διεξαγωγής, δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής/απώλειας.
 • Info desk με το logo του χορηγού, στον χώρο υποδοχής, για διανομή έντυπου προωθητικού υλικού της χορηγού εταιρείας. Το έντυπο προωθητικό υλικό της χορηγού εταιρείας θα πρέπει να τα παραδώσει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 και ώρες 10:00 – 13:00 στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, η ίδια χορηγός εταιρεία και θα τα απομακρύνει από τον χώρο αμέσως μετά το τέλος του Συνεδρίου με δική της ευθύνη. Η διοργάνωση και ο χώρος διεξαγωγής δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής/απώλειας. Σημειώστε ότι στην περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε άτομο/α στο Info desk κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα πρέπει να το/τα υπολογίσετε είτε στις δωρεάν προσκλήσεις που σας παρέχουμε, είτε να κάνετε εγγραφή/πληρωμή μέσω του site του Συνεδρίου.
 • Δεν θα επιτρέπονται banners των χορηγών στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

6.000€

 • Μονοσέλιδο αφιέρωμα σε μορφή παρουσίασης στην έντυπη ειδική έκδοση «Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting» εφημερίδα, με απαραίτητη προϋπόθεση αποστολής του υλικού το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Το υλικό πρέπει να σταλεί υπό την συγκεκριμένη μορφή: Κείμενο 400 λέξεων μόνο στα ελληνικά και 10 φωτογραφίες με διάσταση η μεγαλύτερη πλευρά της φωτογραφίας να είναι τουλάχιστον 30cm / Ανάλυση: 300dpi. Η εφημερίδα θα αναρτηθεί και στο site του Συνεδρίου. Στην περίπτωση κλεισίματος χορηγίας μετά την 1η Νοεμβρίου 2024, ο Χορηγός θα προβληθεί μόνο στην ηλεκτρονική εφημερίδα που θα αναρτηθεί στο site του Συνεδρίου.
 • Προβολή εταιρικού βίντεο 2’ σε οθόνη του Συνεδρίου, με απαραίτητη προϋπόθεση αποστολής του βίντεο το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024, υπό την συγκεκριμένη μορφή: mp4 ή .mov / Ratio: 16:9 / Διαστάσεις: 1920x1080 HD / Ανάλυση: Full HD.
 • Προβολή της χορηγού εταιρείας μέσω των Newsletters που θα σταλούν από το Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting, κατά την διάρκεια των μηνών προετοιμασίας του Συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου στο site του Συνεδρίου. Το λογότυπο της εταιρείας πρέπει να σταλεί υπό την συγκεκριμένη μορφή: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi.
 • Αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) του Πανελληνίου Συνεδρίου Yachting, κατά την διάρκεια των μηνών προετοιμασίας του Συνεδρίου.
 • Απόδοση ευχαριστιών στην έναρξη, λήξη αλλά και στο Cocktail Party, από την παρουσιάστρια του Συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στο Publicity Banner του Συνεδρίου με όλους τους χορηγούς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σταλεί το λογότυπο το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024 υπό την συγκεκριμένη μορφή: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi.
 • Δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για παρακολούθηση του Συνεδρίου και δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για συμμετοχή στο Cocktail Party του Συνεδρίου. Η κάθε πρόσκληση είναι ατομική και δεν μεταβιβάζεται. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε τα ονόματα το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2025. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθούν παραπάνω άτομα, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε την εγγραφή τους/πληρωμή μέσω του site του Συνεδρίου.
 • Προσθήκη έντυπου προωθητικού υλικού της εταιρείας σας στην τσάντα του Συνεδρίου. Το έντυπο προωθητικό υλικό της χορηγού εταιρείας θα πρέπει να το παραδώσει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 και ώρες 10:00 – 13:00 στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, η ίδια χορηγός εταιρεία και θα τα απομακρύνει από τον χώρο αμέσως μετά το τέλος του Συνεδρίου με δική της ευθύνη. Η διοργάνωση και ο χώρος διεξαγωγής, δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής/απώλειας.
 • Info desk με το logo του χορηγού, στον χώρο υποδοχής, για διανομή έντυπου προωθητικού υλικού της χορηγού εταιρείας. Το έντυπο προωθητικό υλικό της χορηγού εταιρείας θα πρέπει να τα παραδώσει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 και ώρες 10:00 – 13:00 στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, η ίδια χορηγός εταιρεία και θα τα απομακρύνει από τον χώρο αμέσως μετά το τέλος του Συνεδρίου με δική της ευθύνη. Η διοργάνωση και ο χώρος διεξαγωγής δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής/απώλειας. Σημειώστε ότι στην περίπτωση που επιθυμείτε να έχετε άτομο/α στο Info desk κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα πρέπει να το/τα υπολογίσετε είτε στις δωρεάν προσκλήσεις που σας παρέχουμε, είτε να κάνετε εγγραφή/πληρωμή μέσω του site του Συνεδρίου.
 • Δεν θα επιτρέπονται banners των χορηγών στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

4.500€

 • Ημισέλιδο αφιέρωμα σε μορφή παρουσίασης στην έντυπη ειδική έκδοση «Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting» εφημερίδα, με απαραίτητη προϋπόθεση αποστολής του υλικού το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Το υλικό πρέπει να σταλεί υπό την συγκεκριμένη μορφή: Κείμενο 300 λέξεων μόνο στα ελληνικά και 10 φωτογραφίες με διάσταση η μεγαλύτερη πλευρά της φωτογραφίας να είναι τουλάχιστον 30cm / Ανάλυση: 300dpi. Η εφημερίδα θα αναρτηθεί και στο site του Συνεδρίου. Στην περίπτωση κλεισίματος χορηγίας μετά την 1η Νοεμβρίου 2024, ο Χορηγός θα προβληθεί μόνο στην ηλεκτρονική εφημερίδα που θα αναρτηθεί στο site του Συνεδρίου.
 • Προβολή της χορηγού εταιρείας μέσω των Newsletters που θα σταλούν από το Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting, κατά την διάρκεια των μηνών προετοιμασίας του Συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου στο site του Συνεδρίου. Το λογότυπο της εταιρείας πρέπει να σταλεί υπό την συγκεκριμένη μορφή: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi
 • Αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) του Πανελληνίου Συνεδρίου Yachting, κατά την διάρκεια των μηνών προετοιμασίας του Συνεδρίου.
 • Απόδοση ευχαριστιών στην έναρξη, λήξη αλλά και στο Cocktail Party, από την παρουσιάστρια του Συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στο Publicity Banner του Συνεδρίου με όλους τους χορηγούς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σταλεί το λογότυπο το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024 υπό την συγκεκριμένη μορφή: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi
 • Μία (1) δωρεάν πρόσκληση για παρακολούθηση του Συνεδρίου και μία (1) δωρεάν πρόσκληση για συμμετοχή στο Cocktail Party του Συνεδρίου. Η πρόσκληση είναι ατομική και δεν μεταβιβάζεται. Απαραίτητη προϋπόθεση να έχουμε το όνομα το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2025. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθούν παραπάνω άτομα, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε την εγγραφή τους/πληρωμή μέσω του site του Συνεδρίου.
 • Προσθήκη έντυπου προωθητικού υλικού της εταιρείας σας στην τσάντα του Συνεδρίου. Το έντυπο προωθητικό υλικό της χορηγού εταιρείας θα πρέπει να το παραδώσει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 και ώρες 10:00 – 13:00 στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, η ίδια χορηγός εταιρεία και θα τα απομακρύνει από τον χώρο αμέσως μετά το τέλος του Συνεδρίου με δική της ευθύνη. Η διοργάνωση και ο χώρος διεξαγωγής, δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής/απώλειας.
 • Δεν θα επιτρέπονται banners των χορηγών στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

3.500€

 • Παρουσίαση ¼ στην έντυπη ειδική έκδοση «Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting» εφημερίδα, με απαραίτητη προϋπόθεση αποστολής του υλικού το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Το υλικό πρέπει να σταλεί υπό την συγκεκριμένη μορφή: Κείμενο 150 λέξεων μόνο στα ελληνικά και το λογότυπο της εταιρείας σε μορφή αρχείου: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi. Η εφημερίδα θα αναρτηθεί και στο site του Συνεδρίου. Στην περίπτωση κλεισίματος χορηγίας μετά την 1η Νοεμβρίου 2024, ο Χορηγός θα προβληθεί μόνο στην ηλεκτρονική εφημερίδα που θα αναρτηθεί στο site του Συνεδρίου.
 • Προβολή της χορηγού εταιρείας μέσω των Newsletters που θα σταλούν από το Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting, κατά την διάρκεια των μηνών προετοιμασίας του Συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου στο site του Συνεδρίου. Το λογότυπο της εταιρείας πρέπει να σταλεί υπό την συγκεκριμένη μορφή: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi
 • Αναφορές στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) του Πανελληνίου Συνεδρίου Yachting, κατά την διάρκεια των μηνών προετοιμασίας του Συνεδρίου.
 • Απόδοση ευχαριστιών στην έναρξη, λήξη αλλά και στο Cocktail Party, από την παρουσιάστρια του Συνεδρίου.
 • Προβολή λογοτύπου της χορηγού εταιρείας στο Publicity Banner του Συνεδρίου με όλους τους χορηγούς. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σταλεί το λογότυπο το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024 υπό την συγκεκριμένη μορφή: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi
 • Προσθήκη έντυπου προωθητικού υλικού της εταιρείας σας στην τσάντα του Συνεδρίου. Το έντυπο προωθητικό υλικό της χορηγού εταιρείας θα πρέπει να το παραδώσει την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου 2025 και ώρες 10:00 – 13:00 στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, η ίδια χορηγός εταιρεία και θα τα απομακρύνει από τον χώρο αμέσως μετά το τέλος του Συνεδρίου με δική της ευθύνη. Η διοργάνωση και ο χώρος διεξαγωγής, δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση καταστροφής/απώλειας.
 • Η συγκεκριμένη χορηγία δεν περιλαμβάνει δωρεάν εισιτήρια για παρακολούθηση του Συνεδρίου ή για συμμετοχή στο Cocktail Party του Συνεδρίου. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθούν άτομα από την εταιρεία σας, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε την εγγραφή τους/πληρωμή μέσω του site του Συνεδρίου.
 • Δεν θα επιτρέπονται banners των χορηγών στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

1.500€

 • Τσάντες / 400 τεμάχια – 2.700,00€ + 24% ΦΠΑ Η συνεδριακή τσάντα διάστασης 38cm Χ 41cm, θα φέρει το λογότυπο του Συνεδρίου καθώς και το λογότυπο του Χορηγού. ΧΟΡΗΓΟΣ: LATUS MARE
 • Στυλό / 400 τεμάχια – 2.200,00€ + 24% ΦΠΑ Το στυλό θα φέρει το λογότυπο του Συνεδρίου καθώς και το λογότυπο του Χορηγού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σταλεί το λογότυπο το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024 υπό την συγκεκριμένη μορφή: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi
 • Lanyards / 400 τεμάχια – 1.700,00€ + 24% ΦΠΑ Τα lanyards θα φέρουν το λογότυπο του Συνεδρίου καθώς και το λογότυπο του Χορηγού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σταλεί το λογότυπο το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024 υπό την συγκεκριμένη μορφή: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi
 • Micro Chargers (Table Power banks) / 20 τεμάχια – 1.700,00€ + 24% ΦΠΑ Τα Micro Chargers θα φέρουν το λογότυπο του Συνεδρίου καθώς και το λογότυπο του Χορηγού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να σταλεί το λογότυπο το αργότερο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2024 υπό την συγκεκριμένη μορφή: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi
 • Οι εταιρείες που θα επιλέξουν τους παραπάνω τρόπους προβολής, θα προβληθούν στα συγκεκριμένα σημεία που αναφέρονται, στα Social Media, στο Publicity Banner του Συνεδρίου αλλά και με Παρουσίαση ¼ στην έντυπη ειδική έκδοση «Πανελλήνιο Συνέδριο Yachting» εφημερίδα, με απαραίτητη προϋπόθεση αποστολής του υλικού το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Το υλικό πρέπει να σταλεί υπό την συγκεκριμένη μορφή: Κείμενο 150 λέξεων μόνο στα ελληνικά και το λογότυπο της εταιρείας σε μορφή αρχείου: eps (ιδανικά), pdf, ai, png, jpg / Διάσταση: η μεγαλύτερη πλευρά του λογοτύπου να είναι τουλάχιστον 60cm / Ανάλυση: 300dpi. Η εφημερίδα θα αναρτηθεί και στο site του Συνεδρίου. Στην περίπτωση κλεισίματος χορηγίας μετά την 1η Νοεμβρίου 2024, ο Χορηγός θα προβληθεί μόνο στην ηλεκτρονική εφημερίδα που θα αναρτηθεί στο site του Συνεδρίου. Οι συγκεκριμένες χορηγίες δεν περιλαμβάνουν δωρεάν εισιτήρια για παρακολούθηση του Συνεδρίου ή για συμμετοχή στο Cocktail Party του Συνεδρίου. Στην περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθούν άτομα από την εταιρεία σας, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνετε την εγγραφή τους/πληρωμή μέσω του site του Συνεδρίου. Δεν θα επιτρέπονται banners των χορηγών στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε: Trinity Events | Έφη Καπετανγεώργη | 210 4616600 & 700 | events@trinityevents.gr
Σημείωση: Οι ως άνω τιμές επιβαρύνονται με τον νόμιμο Φ.Π.Α.
Event Search

You should choose a search result page. You can choose the page from the Theme Options > Events > Event Search Results Page option.